Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15.03.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej.

Regulaminy:

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej