Historia Szkoły

Z kroniki szkolnej

W zachowanej kronice szkolnej z 1952 r. (wcześniejsze dokumenty szkolne i kronika zostały zniszczone w czasie II wojny światowej) zapisano, że szkołę w Gnieżdżewie zbudowano prawdopodobnie w 1874r. W budynku murowanym była jedna izba lekcyjna oraz mieszkanie dla kierownika. W okresie okupacji hitlerowskiej dzieci uczęszczały do szkoły , uczyły się w języku niemieckim; za mówienie po kaszubsku otrzymywały karę .Gdy zakończyła się wojna , nauczyciel mógł uczyć młodych gnieżdżewian języka polskiego. W roku 1945 nauka odbywała się w dwóch izbach, jedna znajdowała się w szkole, drugą zaś wynajmowano w domu mieszkańca wsi. Później jeden pokój mieszkalny kierownika zamieniono na klasę i dzieci uczyły się już tylko w budynku szkolnym. W latach 1952-1956 szkoła realizowała program pięciu klas, uczniowie klas VI i VII uczęszczali do Swarzewa .W roku szkolnym 1957/58 utworzono klasę VI, a rok później klasę VII. W szkole uczyło się 117 dzieci. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach; cztery izby lekcyjne były bardzo małe, brakowało miejsca na przechowywanie pomocy naukowych , książek. Później wynajęto pomieszczenie u sołtysa i tam uczyła się klasa VI. Mieszkańcy wsi postanowili, że będą budować nową szkołę i 19 lutego 1958 r. założyli Komitet Budowy Szkoły. Rok szkolny 1958/ 59, w kronice czytamy: tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w szczególnie radosnym nastroju. Po raz pierwszy w dziejach gnieżdżewskiej szkoły wręczono opuszczającym ją uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i Dnia 7 stycznia 1960 r rozpoczęto budowę szkoły. W całej miejscowości zapanowała wielka radość, ponieważ stara szkoła, nieremontowana przez wiele lat, wywoływała przygnębiające wrażenie. Budowa obiektu szkolnego należała do najdłużej realizowanych inwestycji w powiecie puckim. Rozpoczęli ją gnieżdżewianie w czynie społecznym, a zakończono prace z funduszów inwestycyjnych powiatu. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 3 września 1963 r. Sześć lat później, 21 września 1963 r., odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Leona Bizewskiego oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej o następującej treści: W 30 rocznicę bohaterskiej śmierci st. mar. Leonowi Bizewskiemu synowi tej ziemi poległemu w obronie Helu w hołdzie tablicę tę fundują *** społeczeństwo Gnieżdżewa Mar. Woj. Helu. Mieszkańcy wsi, nazywając szkołę imieniem jednego ze swoich bohaterskich synów, uczcili pamięć sześciu innych żołnierzy polskich pochodzących z Gnieżdżewa. Dla wszystkich było to wielkie wydarzenie. Nasza szkoła stała się pomnikiem bohaterskiego czynu zbrojnego w obronie Polski, ojczyzny Kaszubów, pomnikiem czynu bohaterskiego marynarza, jednego z obrońców Helu, którego pośmiertnie odznaczono Krzyżem Virtuti Militari. Nad placówką- pomnikiem objęła patronat jednostka Marynarki Wojennej, będąca spadkobierczynią tradycji oddziału, w którym służył Leon Bizewski ( współpraca trwała do roku 1990). W roku 1974 szkołę rozbudowano. Powstała sala gimnastyczna, zaplecze kuchenne. W 50. rocznicę śmierci patrona oraz w 20. rocznicę nadania placówce imienia, 17 października 1989r., odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Fundatorami byli: społeczeństwo Gnieżdżewa, Bank Spółdzielczy i Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska_ w Pucku, a także Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie. Za zasługi szkoły w wychowaniu patriotycznym młodzieży sztandar uhonorowano odznaką Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W roku szkolnym 1999/2000 utworzono Zespół Szkół w Gnieżdżewie, w skład którego weszły: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum .Do Zespołu młodzi gnieżdżewianie uczęszczali do roku 2003, bowiem w roku szkolnym 2003/2004 zmieniono stopień organizacyjny placówki, pozostała tylko szkoła podstawowa. 15 listopada 2003 r. obchodzono 40. rocznicę zbudowania szkoły. Uroczystość zgromadziła licznych mieszkańców wsi, przedstawicieli władz gminy i kuratorium, dyrektorów pobliskich szkół. Obecni byli również pierwszoklasiści tej placówki. Świąteczny dzień zakończył występ artystyczny wszystkich dzieci i młodzieży z gnieżdżewskiej szkoły.

Nauczyciele, którzy w latach 1945-2005 pełnili funkcje kierownika lub dyrektora szkoły w Gnieżdżewie:

Klemens Derc 1 IX 1945 r. do 30 XI 1945 r.

Antoni Simon 1 XII 1945 r. do 31 VIII 1950 r.

Jan Piepka 1 IX 1950 r. do V 1952 r.

Karolina Odrowska V 1952 r. do 31 VIII 1964 r.

Henryk Kortals 1 IX 1964 r. do 31 VIII 1965 r.

Stanisław Merchel 1 IX 1965 r. do 31 VIII 1966 r.

mgr Norbert Ceynowa 31 IX 1966 r. do 31 VIII 1991 r.

mgr Ewa Korzeniewska 1 IX 1991 r. do 31 VIII 2013 r.
mgr Mariusz Mischkowski od 1 IX 2013