Kadra

Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie

Dyrektor

mgr Mariusz Mischkowski

 • Język polski

mgr Ewa Korzeniewska, mgr Anna Groenwald

 • Język angielski

mgr Alicja Dutkiewicz, Przemysław Bliźniuk

 • Język niemiecki

mgr Natalia Stromska

 • Matematyka

mgr Dorota Skrzypkowska

 • Historia

mgr Krystyna Szczepańska, mgr Wioleta Moszkowicz

 • Wiedza o społeczeństwie

mgr Wioleta Moszkowicz

 • Przyroda

mgr inż. Danuta Bigott

 • Biologia

mgr inż. Danuta Bigott

 • Geografia

mgr Ludwika Styn

 • Fizyka

mgr Henryk Jeka

 • Chemia

mgr Alina Tomczyk

 • Nauczanie początkowe

mgr Cecylia Mach, Alicja Tanajewska, mgr Ludwika Styn,
mgr Krystyna Koszałka

 • Muzyka, Plastyka

mgr Krzysztof Urmański

 • Wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Mischkowski, mgr Izabela Hohn

 • Informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Mariusz Mischkowski, mgr Henryk Jeka

 • Religia

mgr inż. Danuta Bigott, mgr Cecylia Mach

 • Technika, zajęcia techniczne

mgr Danuta Kuźnicka

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jacek Miłosz

 • Język kaszubski

mgr Maria Draws

 • Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Bożena Korth

 • Biblioteka

mgr Krystyna Szczepańska

 • Świetlica

Joanna Konkol, mgr Justyna Pienczyn-Lessnau